+90 (850) 800 20 08

COFİEL GÜZELLİK VE BAKIM HİZMETLERİ A.Ş. AYDINLATMA METNİ

 İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, COFİEL GÜZELLİK VE BAKIM HİZMETLERİ A.Ş.’ye (‘’Şirket’’) ait çağrı merkezi ve web sitesini kullanan siz değerli müşterilerimizi kişisel verilerin işlenmesi sürecine ilişkin bilgilendirmek amacıyla ile kaleme alınmıştır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/şikayetlerin takibi
 • Randevu kayıt işlemlerinin takibi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bizimle paylaşmanız durumunda işlenen kişisel verileriniz, aşağıdaki gibidir. 

Veri Kategorileri Veri Kategorisi Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler
Kimlik Verisi Ad-Soyad
T.C. Kimlik Numarası-Vergi Numarası
İletişim Verisi E-posta adresiniz
Telefon Numaranız
Adresiniz
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Ses kaydı (Çağrı merkezimizi aramanız durumunda)
İşlem Güvenliği Verisi Log kayıtları (internet sitemizi ziyaretiniz esnasında)
Müşteri İşlem Verisi Kargo teslimatına ilişkin bilgileriniz, randevu bilgileriniz

Ayrıca web sitemizde zorunlu ve analitik çerezleri kullandığımızı, bu kapsamda internet protokolü (IP) adresi, web sitemizde geçirilen süre, ziyaret zamanları gibi ziyarete ilişkin çeşitli bilgileri işlediğimizi belirtiriz. Söz konusu verilerin işlenme amaçları; internet sitemiz üzerinden daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim ve/veya yeni özellikler sunulabilmesi, sitenin kullanımına ilişkin istatistiki bilgilerin toplanabilmesi ve sitede iyileştirmeler yapılabilmesidir. Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek, çerezleri engellemek veya silmek için internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Böylece internet sitemiz tarafından cihazınıza çerez dosyaları kaydedilmesini önleyebilir veya daha önce kaydedilen çerezleri silebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde, tedarikçilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.    

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tamamen ya da kısmen otomatik olan veyahut da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik ve sair şekilde toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan ‘’kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, ‘’ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, ‘’veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayanarak işlenmekte; elektronik ticari ileti gönderimine onay vermeniz durumunda yukarıda anılan kimlik ve iletişim verileriniz ‘’açık rıza’’ hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Şirketimizin Suadiye Mah. Öncü Sok. Büyükhanlı Sitesi B Blok No: 2/1 İç Kapı No: 14 Kadıköy / İstanbul adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz.

TOP